OM OSS

Vi är en webbyrå och en innovationsstudio som hjälper möbelindustrin att arbeta smart och hållbart genom digitalisering. Vi tar fram digitala tjänster som skapar användarnytta, affärsnytta och samhällsnytta. Vi hjälper möbelproducenter att ta tydliga och trygga steg mot tjänstefiering och den cirkulära ekonomin.

Möbelproducenter behöver stärka sig digitalt idag och våga vara innovativa för att kunna möta morgondagens utmaningar i den kommande cirkulära ekonomin. Kraven på exempelvis återbruk, reservdelar och produktpass kommer bara växa. För att kunna hantera kommunikation och administration i värdekedjan så behöver möbelproducenter bättre digitala verktyg.

Vi har bland annat drivit ett pilotprojekt som tittat på digitalisering av möbelinformation och möbeldata. Vi har lång erfarenhet av möbelindustrin och att jobba med webb och digitala tjänster. Vi vill stödja den svenska möbel- och inredningsbranschen i förändringen mot digitalisering och cirkulära tjänster.

KONTAKT

Emma Matton

Projektledare och designer

Inredningsarkitekt SIR/MSA

emma.matton@littri.se

073-938 00 86

David Karlsson

Utvecklare

david.karlsson@littri.se

070-836 99 71

© Littri AB 2023